.

หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ (ขั้นพื้นฐาน)

[สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Geospatial Challenge]

ดูสื่อการสอนออนไลน์

ยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
สื่อการสอน

วิดีโอ

ห้ามเผยแพร่/ทำซ้ำ เนื้อหาในวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของ GISTDA


ห้ามเผยแพร่/ทำซ้ำ เนื้อหาในวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของ GISTDA

_