หลักสูตรทั้งหมด ×

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรประจำปี หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ
×

เข้าสู่ระบบ - GISTDA Training Center

×

GISTDA Training Center Announcement


×

หลักสูตรออนไลน์


×

หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม

เกี่ยวกับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม

ชื่อหลักสูตร ระดับ วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จาก THEOS-2 สําหรับครู-อาจารย์
13 กันยายน 256618 กันยายน 2566ออนไลน์
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (เฉพาะกลุ่มสำหรับ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า)
ขั้นพื้นฐาน5 กันยายน 25668 กันยายน 2566ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าวของกองทัพบก (เฉพาะกลุ่มสำหรับ กรมข่าวทหารบก)
[เฉพาะกลุ่ม สำหรับ กรมข่าวทหารบก เท่านั้น]
ขั้นพื้นฐาน7 สิงหาคม 256611 สิงหาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การพัฒนาดาวเทียม (เฉพาะกลุ่มสำหรับ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า)
[เฉพาะกลุ่มสำหรับ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า]
ขั้นพื้นฐาน14 มิถุนายน 25666 กันยายน 2566ออนไลน์
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค
[เฉพาะกลุ่ม สำหรับ การประปาส่วนภูมิภาค เท่านั้น]
8 พฤษภาคม 256612 พฤษภาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับสำนักงาน กปร. (เฉพาะกลุ่มสำหรับ กปร.)
[เฉพาะกลุ่ม สำหรับ กปร. เท่านั้น]
ขั้นพื้นฐาน24 เมษายน 256628 เมษายน 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับกรมป่าไม้ (เฉพาะกลุ่มสำหรับ กรมป่าไม้)
[เฉพาะกลุ่ม สำหรับ กรมป่าไม้ เท่านั้น]
ขั้นพื้นฐาน20 กุมภาพันธ์ 256624 กุมภาพันธ์ 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สำหรับบุคลากร สทอภ.)
13 กุมภาพันธ์ 256617 กุมภาพันธ์ 2566ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง (เฉพาะกลุ่มสำหรับ WHA)
ขั้นสูง20 ธันวาคม 256521 ธันวาคม 2565WHA Training Center จังหวัดระยอง
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Geographic Information System: GIS) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
[เฉพาะกลุ่ม สำหรับ ป.ป.ช. เท่านั้น]
ขั้นพื้นฐาน19 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 2565ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (เฉพาะกลุ่มสำหรับ WHA)
ขั้นพื้นฐาน28 พฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565WHA Training Center จังหวัดระยอง
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการใช้ GIS เพื่อการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะกลุ่มสำหรับ ทสจ.ลำปาง 3 รุ่น)
ขั้นพื้นฐาน24 พฤศจิกายน 25651 ธันวาคม 2565ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)

เราคือมืออาชีพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แบบ Lifelong Learning

ยินดีต้อนรับสู่
ฝ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้


ภายใต้สำนักเครือข่ายองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

หลักสูตรประจำปี 2566

ไฟล์เล่มรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหนังสือเชิญฯ

ดูไฟล์(รูป) ตารางรวมข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2566
ชื่อหลักสูตร ระดับ ค่าลงทะเบียน (บาท) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง17,0006 กุมภาพันธ์ 256610 กุมภาพันธ์ 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน20 มกราคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การพัฒนาดาวเทียม (รุ่นที่ 4)ขั้นพื้นฐาน01 มีนาคม 256630 มีนาคม 2566ออนไลน์1 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน9,50013 มีนาคม 256617 มีนาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน10 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree)ขั้นสูง17,00027 มีนาคม 256631 มีนาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน10 มีนาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
Advanced Composite Manufacturing and Testing for Aerospaceขั้นสูง10,00015 พฤษภาคม 256616 พฤษภาคม 2566ห้องฝึกอบรม อาคาร สภ. สทอภ. ศรีราชา21 เมษายน 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลกขั้นพื้นฐาน16,50022 พฤษภาคม 256626 พฤษภาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน21 เมษายน 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (GISTDA Ex-10) [เฉพาะในประเทศ]ผู้บริหารระดับสูง60,0009 มิถุนายน 25668 กรกฎาคม 2566อบรม โรงแรม ณ กทม., ศึกษาดูงาน ในประเทศ1 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (GISTDA Ex-10) [ทั้งในและต่างประเทศ]ผู้บริหารระดับสูง160,0009 มิถุนายน 25668 กรกฎาคม 2566อบรม โรงแรม ณ กทม., ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ1 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
Design and Analysis structure by Computer Aided Engineeringขั้นสูง10,00019 มิถุนายน 256620 มิถุนายน 2566ห้องฝึกอบรม อาคาร สภ. สทอภ. ศรีราชา5 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน16,50010 กรกฎาคม 256614 กรกฎาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน16 มิถุนายน 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree)ขั้นสูง17,00021 สิงหาคม 256625 สิงหาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน1 สิงหาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
หมายเหตุ:
1.) Non-Degree สามารถเก็บหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ สทอภ.
2.) ค่าลงทะเบียนได้รวม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแล้ว ได้แก่ ค่าเอกสารทางวิชาการ ค่าทรัมไดร์ฟ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน
หลักสูตรที่มีการศึกษาดูงาน ออกสำรวจภาคสนาม ได้รวมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถ ค่าที่พัก และค่าอาหารเย็น (ในวันที่ค้างคืน)
3.) ค่าลงทะเบียนได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
4.) ชื่อหลักสูตร และวันเวลาในตารางฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรที่จัดล่าสุด