หลักสูตรทั้งหมด ×

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรประจำปี หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ
×

เข้าสู่ระบบ - GISTDA Training Center

คำถามที่พบบ่อย

1. ข้อมูลการลงทะเบียน
ต้องการลงทะเบียนเรียน มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนอย่างไร วิธีการ/ขั้นตอนการลงทะเบียน
ชำระค่าฝึกอบรมช่องทางใดได้บ้าง โอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่ บัญชี : 247-0-44326-1
ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กี่วันจึงจะได้ใบเสร็จรับเงิน ปกติจะใช้เวลาในการออกใบเสร็จประมาณ 2-5 วัน
โดยผู้เข้าอบรมสามารถขอรับใบเสร็จได้ที่ สทอภ. (บางเขน]),ส่งทาง EMS หรือ ก่อนวันฝึกอบรม โดย GISTDA เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ง
สมัครและจ่ายเงินแล้ว ถ้ายกเลิกจะได้เงินคืนไหม ผู้สมัครที่ประสงค์จะยกเลิกการฝึกอบรม จะต้องแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หากเกินกำหนด GISTDA ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
ชำระค่าฝึกอบรมช่องทางใดได้บ้าง โอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่ บัญชี : 247-0-44326-1

2. ข้อมูลอื่นๆ
สถานที่อบรมตั้งอยู่ที่ไหน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สทอภ. ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
โทร. 033 048 091 ต่อ 107 - 109
แผนที่ google Map: https://goo.gl/maps/dVBobETPg5vke4bY8
ที่พักใกล้สถานที่อบรม มีที่ไหนบ้าง 1. โรงแรม มารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม สทอภ. บางเขน , คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
ราคาราชการ (ต้องยื่นบัตรข้าราชการ)
ห้อง Standard พักเดี่ยว 1,300 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Standard พักคู่ 1,500 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ติดต่อคุณลูกหนู โทร. 02 561 0510-47 ต่อ 183, 187 หรือ 061 873 7373 หรือ 081 840 1205
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.maruaygardenhotel.com/
(ให้แจ้งด้วยว่ามาอบรมกับ GISTDA)
2. KU Home (อยู่ภายใน มหาวิsทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ราคาราชการ (ต้องยื่นบัตรข้าราชการ)
ห้อง Standard พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,350 บาท/ห้อง/คืน
ห้อง Deluxe พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,620 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ราคาทั่วไป
ห้อง Standard พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,500 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Deluxe พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,800 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ติดต่อ โทร. 02 579 0010-5 หรือติดต่อฝ่ายขาย คุณเก๋ โทร. 083 064 2298
**กรณีจองห้องพัก โดยผ่านฝ่ายขาย จะได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แจ้งไว้ข้างต้น**
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.kuhomekasetsart.com/
3. โรงแรมรามา การ์เด้น ถ.วิภาวดี
ห้อง Superior พักเดี่ยว 1,600 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Superior พักคู่ 1,800 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Deluxe พักเดี่ยว 2,500 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Deluxe พักคู่ 2,900 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ราคาทั่วไป
ห้อง Superior พักเดี่ยว 2,500 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Superior พักคู่ 2,800 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02 558 7888
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ramagardenshotel.com/th/
4. พหลโยธิน พาร์ค เพลส ถ.พหลโยธิน ตรงข้ามโรงเรียนสารวิทยา (ห่างจาก สทอภ. บางเขน ประมาณ 1 กิโลเมตร)
ราคาราชการ (ต้องยื่นบัตรข้าราชการ)
พัก 1 ท่าน 1,100 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
พัก 2 ท่าน 1,200 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ราคาทั่วไป
พัก 1 ท่าน 1,200 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
พัก 2 ท่าน 1,300 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ติดต่อ โทร. 02 942 7630-9 ต่อ 1101 – 1102 หรือ 02 942 7641-3
ข้อมูลเพิ่มเติม http://parkplace.co.th/
5. โรงแรม ลิโวเทล (เกษตรนวมินทร์)
เลขที่ 333 ซ.พหลโยธิน 34 (ประเสริฐมนูกิจ 2) เข้าซอย ประเสริฐมนูกิจ 2 เพียง 50 เมตร ปากซอยตรงกับ ตอม่อ เบอร์ 9
ราคาราชการ/ราคาทั่วไป (ราคาเดียวกัน)
ห้อง Standard room พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,500 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Deluxe room พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,700 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ติดต่อ โทร. 095 909 7000, 0 2941 9901-3
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.livotelhotel.com/livotel_kaset/

หมายเหตุ
    1. ราคาที่พักเป็นราคาประมาณการ
    2. โปรดติดต่อกับโรงแรมโดยตรง
    3. ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562
สถานที่อบรมมีที่จอดรถหรือไม่ GISTDA ได้จองที่จอดรถ หน้าตึกสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 15 ที่ ถ้าหน้าตึกดังกล่าวที่จอดรถเต็ม ท่านสามารถนำรถไปจอดที่บริเวณใกล้เคียงได้
ในวันอบรมต้องเตรียมอะไรมาบ้าง 1. เตรียมกาย เตรียมใจให้พร้อมในการรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. GISTDA ได้เตรียม PC และโปรแกรมสำหรับฝึกปฏิบัติการ 1 เครื่อง ต่อ 1 ท่าน
3. หากท่านต้องการข้อมูลวิดีโอตลอดการฝึกอบรม ให้เตรียม external hard disk เพื่อบันทึกข้อมูลได้
ก่อนฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าอบรมได้หรือไม่ 1. ก่อนวันฝึกอบรม สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้เข้าอบรมคนที่มาแทน และบอกถึงความจำเป็นที่มีการเปลี่ยนตัวเข้าอบรม เป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน email: training@gistda.or.th และได้รับการยืนยันให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าอบรมได้ จาก GISTDA
2. ระหว่างการฝึกอบรม สทอภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกกรณี
หักภาษี ณ ที่จ่าย GISTDA ได้หรือไม่ ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย GISTDA ได้ เนื่องจาก GISTDA เป็นหน่วยงานราชการ
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนได้ 200 % หรือไม่ สามารถนำไปยื่นขอคืนภาษีซื้อได้เต็มจำนวน ในส่วนของ vat 7% ที่ระบุในค่าลงทะเบียน
ช่องทางการติดต่อ สามารถติดต่อได้ทางใด สำนักเครือข่ายองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
88 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 107 - 109
Email : training@gistda.or.th