หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการใช้ GIS เพื่อการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะกลุ่มสำหรับ ทสจ.ลำปาง 3 รุ่น)

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :
* รูปแบบในการเรียน :


ราคา (บาท) :
กรุณาชำระค่าลงทะเบียน ภายใน :
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่บัญชี 247-0-44326-1
*การโอนผ่านระบบ e-banking จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
รายละเอียดหลักสูตร

-

_