หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เกี่ยวกับลดหย่อนภาษี 250% (หนังสือรับรองหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
ราคา (บาท) :
กรุณาชำระค่าลงทะเบียน ภายใน :
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่บัญชี 247-0-44326-1
*การโอนผ่านระบบ e-banking จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
รายละเอียดหลักสูตร
_